โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561

  • รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 -8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
    ตรวจสอบรายชื่อ > คลิกที่นี่
  • รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 -10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
    ตรวจสอบรายชื่อ > คลิกที่นี่ 

 650 total views,  4 views today